Voor verwijzers

Wat heb ik te bieden?

  • Ruime ervaring: 35 jaar GGZ (RIAGG, crisisdienst, psychotherapie, sociale psychiatrie, nu eigen praktijk).
  • Een pragmatische en professionele insteek: gedragstherapeut, directieve benadering, breed theoretisch kader.
  • Affiniteit met complexe cases: persoonlijkheidsproblematiek (BPS, narcisme).
  • Maar ook goed in het eerlijke “korte” handwerk: angst, dwang, depressie, burn-out.

Wat kan de verwijzer verwachten?

  • Telefonisch, schriftelijk of elektronisch overleg.
  • Periodieke schriftelijke rapportage over diagnostiek, doelen en verloop behandeling.
  • Consultatie omtrent “lastige cases”, diagnostiek of psychofarmaca.

Wat kan de cliënt verwachten?

Zo snel mogelijk na aanmelding volgt er een intakegesprek waarin we globaal onderzoeken of mijn hulpaanbod kan aansluiten bij de hulpvraag. Als we tot zaken komen worden er afspraken gemaakt voor een serie van vijf zittingen, waarbij een zo concreet mogelijk doel voor de behandeling wordt geformuleerd. Ik werk graag zo kort als mogelijk, maar zo lang als noodzakelijk.

Wat zijn de kosten?

Mits er een verwijzing wordt aangeleverd door de huisarts worden de kosten van de psychotherapie vergoed door de ziektekostenverzekeraar (contracten met alle Ziektekosten verzekeraar clusters) van de cliënt.

Cliënten die persé niet via de ziektekosten willen declareren worden verwezen naar de mogelijkheid van coaching of gewoon een rekening per sessie.

Hoe verwijzen?

Liefst per email of telefoon (06 536 568 80) of per brief, door u, maar de cliënt kan zich ook zelfstandig aanmelden of meer informatie opvragen ter oriëntatie.

Kwaliteitstatuut

Zie hier