Het is een vreugde om verstopt te zijn, maar een ramp om niet gevonden te worden.

D. H. Winnicott

Havastherapie

Havas therapie is een praktijk voor psychotherapie in Amsterdam Centrum. Het behandelaanbod bestaat uit zowel individuele therapie als relatietherapie. Heeft u bepaalde klachten of merkt dat u in uw leven vastloopt? In therapie wordt gekeken hoe deze klachten en problemen met elkaar samenhangen, waardoor ze in stand worden gehouden en hoe u ze kunt aanpakken. Als het problemen zijn op relatiegebied, is het goed om samen met uw partner of gezinslid te komen.

André Havas

Havastherapie is André Havas; arts en psychotherapeut. Ik ben opgeleid als gedragstherapeut, maar mijn aanpak is eclectisch. Dat wil zeggen dat ik flexibel gebruik maak van kennis en inzichten uit diverse stromingen en methodieken in de psychotherapie. Zoals: gedragstherapie, directieve therapie, systeemtheorie en de psychodynamische benadering. Daarbij zet ik graag een oplossingsgerichte bril op om te benadrukken dat de cliënt beschikt over zijn eigen beste ‘oplossingen’. Mijn rol is er vooral één van een katalysator of inspirator.

Relatie- en gezinsproblemen

Havastherapie heeft een lange geschiedenis en specifieke expertise op het gebied van relatie en gezinstherapie.

De ervaring leert dat de inzet van zowel een therapeut als een co-therapeut, bij voorkeur van verschillend geslacht,  voor  relatietherapie sessies door cliënten als uitgesproken positief wordt ervaren en ook een krachtiger effect sorteert. Hierbij werk ik meestal samen met mijn eigen partner  Margriet Buddemeijer. Zij heeft pedagogiek gestudeerd, heeft lange tijd in de journalistiek gewerkt (o.a. VARA) en is teven een gecertificeerd mediator.

Onze relatietherapieën zijn een creatieve mengelmoes van eclectische inzichten en uiteenlopende technieken: de systeemtheorie, psychoanalytische inzichten, gedragstherapeutische invalshoeken en veel directieve elementen.  De vraag en de situatie van het paar staat voorop, niet de theoretische invalshoek. Uiteraard kunnen ook de doelen van de bijeenkomsten sterk uiteenlopen, ook weer afgestemd op de noden en wensen van de cliënt. Meer hierover bij systeemtherapie.