Werkwijze

Ik ben opgeleid als gedragstherapeut, maar mijn aanpak is eclectisch. Dat wil zeggen dat ik flexibel gebruik maak van kennis en inzichten uit diverse stromingen en methodieken in de psychotherapie. Zoals: gedragstherapie, directieve therapie, systeemtheorie en de psychodynamische benadering. Daarbij zet ik graag een oplossingsgerichte bril op om te benadrukken dat de cliënt beschikt over zijn eigen beste ‘oplossingen’. Mijn rol is er vooral één van een katalysator of inspirator.

Je zou kunnen zeggen dat ik niet alleen een respectvolle, maar ook een existentialistische grondhouding heb. Direct, doelgericht, tot de kern en persoonlijk. Daarbij maak ik van mijn eigen manco’s en levenservaringen geen moordkuil. Ook hecht ik er in het bijzonder aan om met de cliënt een goed team te vormen: De behandelaar als deskundige op het gebied van de menselijke (verander) (on-) mogelijkheden en de cliënt als expert t.a.v. hem of haar zelf. Hierbij helpt het natuurlijk dat het klikt.

Specifieke deskundigheid

  • Depressie /angsten / dwang.
  • Persoonlijkheidsproblematiek: in de hoek van borderline en narcisme (“ego management“).
  • Burn-out (preventie en curatie).
  • Verslavingsproblematiek.
  • Relatie- en gezinsproblemen.
  • Psychofarmaca.
Ego management

Ego management

E-therapie

Ik heb een contract met Karify (www.karify.nl ) wat het mogelijk maakt om delen van de therapie te laten ondersteunen door hun systeem.

Duur behandeling

Ik vind het een uitdaging om therapie kort (5, 10 of 15 zittingen) te houden, maar langdurige behandelingen (in aantal en tijdsbestek) zijn soms ook mooi en zinvol.

Een individuele zitting duurt altijd 45 minuten. Een relatietherapie zitting 90 minuten.

Coaching (bedrijven of privé) is ook een mogelijkheid: zie www.havasimages.com